Общи условия

Използвайки интернет страницата на Алекс Петков - фотограф потребителят автоматично се съгласява на упоменатите по-долу условия. В случай на несъгласие на потребителя със същите, то той не може да използва информацията в страницата.

Съдържанието на интернет страницата е корпоративна собственост и принадлежи на Алекс Петков - фотограф. Всички права изрично неупоменати тук са запазени.

Материалите на тази страница са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Репродукция, трансфер, дистрибуция или запазване на част от съдържанието в каквато и да е форма без предварително писмено позволение от страна на Алекс Петков - фотограф е забранено.

Алекс Петков - фотограф се съгласява да бъде разглеждана информацията в тази интернет страница на личните компютри на потребителите, да бъдат принтирани копия или части от тази информация за лично ползване, но по никакъв начин да не се използва за предлагане или търговска цел. Тази интернет страница и нейното съдържание са осигурени за удобство на потребителя.

Алекс Петков - фотограф не може да поеме гаранция, че интернет страницата няма да има технически прекъсвания или технически грешки. Алекс Петков - фотограф си запазва правото да променя съдържанието, коригира или премахва достъпа до каквато и да е информация в тази интернет страница по всяко време и без каквото и да е предварително предупреждение.